top of page
shutterstock_1723539202.jpg

תחומי עיסוק

shutterstock_275646686.jpeg

עסקאות מכר

מכירת נכס הינה צעד משמעותי עבור מרבית האנשים, שכן מדובר בעסקה בהיקף כספי גדול. עסקת מכר פירושה העברת הבעלות על נכס המקרקעין מאדם אחד לאחר, והיא כוללת סדרה של פעולות שעל הצדדים לבצע על מנת לקיים את העסקה. בכל עסקת מכר חשוב לפנות לעו"ד המתמחה בתחום הנדל"ן, שמבין את המורכבויות בה ושידע להוציאה לפועל תוך הגנה על הלקוח ועל האינטרסים שלו. עו"ד הילר הוא בעל ניסיון רב, ומאחוריו עסקאות מכר מורכבות רבות שבמסגרת ייצג. הוא מספק שירות בליווי עסקאות מכר הן לגורמים פרטיים והן למשקיעים, יזמים והמגזר העסקי בכלל. 

תכנון ובנייה

תחום התכנון והבנייה בישראל טומן בחובו מגע בלתי פוסק מול רשויות המדינה, ועדות מקומיות, מחוזיות או ארציות, דיונים והכרעות ברשות המקומית וכן הלאה. כל מי שמבקש לאשר תוכנית בנייה עליו לקבל את האישורים ההכרחיים לכך מהוועדות ומהרשויות השונות. משמעות הדבר היא בירוקרטיה וסרבול רבים. עו"ד הילר הוא בעל ניסיון רב בייצוג לקוחות מול הרשויות הללו לצורך קבלת אישורים והיתרים בתכנון ובנייה. הניסיון שלו מאפשר לו להתמודד מול הגורמים השונים ביעילות ובהצלחה רבים. 

Image by Adam Borkowski
shutterstock_626714063.jpeg

תמ"א 38

בשנים האחרונות ניכרת תנופה של ממש בהוצאתם לפועל של פרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית, בדגש על תמ"א 38, תוכנית לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה. המטרה היא לחזק את התשתיות ולהגן על הדיירים מפני אסון טבע וגם לשפר דיור. תמורת דירתם מקבלים בעלי הדירות דירה חדשה, לרוב גדולה יותר. מנגד, הקבלן מבצע מוסיף לשטח המבנה דירות נוספות אותן הוא מוכר ומכאן הרווח שלו. פרויקטים של התחדשות עירונית נחשבים למורכבים משום שהם כוללים מספר רב של מעורבים, ובעיקר כשמדובר על מי שאינם מתמחים בתחום הנדל"ן. עו"ד הילר מייצג דיירים בפרויקטים רבים ודואג לשמירה על הזכויות שלהם אל מול שלל הגורמים המעורבים ובהם הרשויות, היזמים והקבלנים. 

תביעות נדל"ן

shutterstock_657910717.jpeg
bottom of page